• 17 دى 1397 - 10:08

كاهش مشكلات شهروندان در حوزه ساخت و ساز، نتيجه تعامل شهرداري و نظام مهندسي

رييس و اعضاي هيات رييسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان با شهردار اصفهان ديدار و گفت و گو كردند.

شهردار اصفهان در اين ديدار اظهار كرد: نهادهايي مانند نظام مهندسي ساختمان، نهادهايي ريشه دار هستند كه در دنيا به رشد و تكامل رسيده اند.

قدرت الله نوروزي تصريح كرد: اين نهادها براي تكامل شهرها، استفاده بهينه از امكانات موجود، ساماندهي شهرها و ايجاد يك نظام نوين شهرسازي تشكيل شده است. 

وي با بيان اينكه لازم است تعامل بسيار خوبي ميان شهرداري و نظام مهندسي ساختمان به منظور كاهش مشكلات شهر برقرار شود، ادامه داد: از شاخصه هاي شهر زيست پذير كه از دغدغه هاي مهم ما است، اين است كه شهر از لحاظ نظام مهندسي به درستي تكميل شده، بيشترين بهره وري را داشته و از لحاظ زيرساخت هاي شهري با كمترين خطر مواجه باشد. 

شهردار اصفهان تاكيد كرد: محور كار ما در شهرداري حقوق شهروندي است كه بخش بسيار زيادي از آن را مي توان در نظام مهندسي ساختمان جستجو كرد. كيفيت،‌ نظم، دارا بودن زيرساخت ها از شرايط اوليه و ... از مصاديق حقوق شهروندي در سازمان نظام مهندسي است. 

وي تاكيد كرد: تعامل ميان شهرداري و نظام مهندسي ساختمان مي تواند كمكي براي بهبود كيفيت زندگي در شهر باشد.

كيفي سازي فضاهاي شهري لازمه شهر پايدار

رييس كميسيون عمران، شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر اصفهان نيز در اين ديدار اظهار كرد: در دوره جديد شاهد تعامل بسيار بيشتر مجموعه مديريت شهري با سازمان نظام مهندسي هستيم. اين ارتباط هم مي تواند به حرفه مهندسي و هم به مديريت شهري كمك كند.

شيرين طغياني با بيان اينكه كيفيت فضاهاي شهري وابسته به كيفيت بناها و و بناها وابسته به مجموعه اي از هنر و تخصص مهندسان است، افزود: هر اقدام جديد كه موضوع كيفي سازي را در دستور كار دارد ممكن است با اقبال عمومي مواجه نشود. بنابراين تعامل بيشتر نظام مهندسي و مديريت شهري مي تواند مراحل را ساده تر كرده و به نتايج بهتري برساند.

رييس كميسيون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر اصفهان ادامه داد: برگزاري همايش و رويدادها از سوي سازمان نظام مهندسي كه با تعامل شهرداري انجام مي شود، مي تواند در موضوع فرهنگ سازي خروجي بسيار خوبي براي شهر اصفهان داشته باشد.

فرونشست زمين استان اصفهان را تهديد مي كند

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان نيز در اين ديدار اظهار كرد: لازم است مراودات نظام مهندسي با شهرداري مراودات مناسبي باشد زيرا هر ميزان شهرداري و سازمان در كنار يكديگر قرار داشته باشند كار مردم تسهيل و از رفت و آمدهاي غيرضروري مردم جلوگيري مي شود.

غلامحسين عسكري تصريح كرد: قرار است همايشي در خصوص انرژي و ساختمان پايدار و نمايشگاهي با موضوع بهره وري آب و انرژي در صنعت و حمل و نقل طي روزهاي آينده برگزار شود كه مي طلبد در اين موارد شهرداري به عنوان ركن اصلي خدمات، همكاري سازنده اي با نظام مهندسي داشته باشد.

وي با بيان اينكه پديده اي مانند فرونشست زمين، استان اصفهان را تهديد مي كند، افزود: لازم است در موضوع بهره وري انرژي و آب كارهاي عملي و اساسي انجام دهيم.